ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LINK ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57022 - Τ.Θ. 1228, Σίνδος
Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
Tηλ: 2310797217
Ιστοσελίδα: https://linkchains.gr
Πληροφορίες: [email protected]
Πωλήσεις: [email protected]