ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία
ή με τη φόρμα επικοινωνίας.

LINK ΜΟΝ. ΙΚΕ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
570 22 Σίνδος
Τ.Θ. 1228

T: 2310797217

W: https://linkchains.gr

Πληροφορίες: [email protected]
Πωλήσεις: [email protected]

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  LINK ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
  Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
  Τ.Κ. 57022 - Τ.Θ. 1228, Σίνδος
  Θεσσαλονίκη - Ελλάδα
  Tηλ: 2310797217
  Ιστοσελίδα: https://linkchains.gr
  Πληροφορίες: [email protected]
  Πωλήσεις: [email protected]