ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί στα παραπάνω στοιχεία ή με τη φόρμα επικοινωνίας.

LINK ΜΟΝ. ΙΚΕ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
570 22 Σίνδος
Τ.Θ. 1228

T: 2310797217
F: 2310798786

W: https://linkchains.gr

Πληροφορίες: info@linkchains.gr
Πωλήσεις: sales@linkchains.gr
Διεύθυνση: manager@linkchains.gr

ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης 

570 22 Σίνδος Τ.Θ. 1228
Τηλ.: 2310797217

Fax: 2310798786