ΑΛΥΣΙΔΑ DIN 5685 (ΜΑΚΡΥΣ ΚΡΙΚΟΣ)

Περιγραφή / Description